Капачка тук пусни, на децата помогни

0.00 лв. дарени
Събраните през първата акция капачки

Събраните капачки периодично ще се разделят между двете сдружения, които ще подпомагат техните нужди и инициативи. Нещо повече – ние ще умножим ПО 10 средствата, получени от предаването на капачките! Така ще направим доброто, което правите всички вие, десетократно! #КапачкаТукПусниИНаДецатаПомогни стартира в 21 населени места в Североизточна България на 20 май, в офисите на NetWorx и GigaFiber, a именно: Русе, Две могили, Монтана, Шумен (ул. Ген. Драгомиров 18 и бул Велики Преслав 28), Разград (бул. България 29 и бул. Странджа 64), Попово, Търговище (кв. Запад 1), Свищов, Белене, Ловеч, Троян, Девня, Провадия, Силистра (ул. Добруджа 22), Кубрат, Исперих, Дулово, Тервел, Бухово, София (кв. Гео Милев). „Капачка тук пусни и на децата помогни“ е кампания, която лично Виктория Маринова измисли, дни преди да престане да може да помага на децата в нужда. Важно е да продължаваме идеите и каузите, за които работеше Вики. Важно е да развиваме доброто у всеки от нас и да помагаме на тези, които са в нужда, особено на непознати хора….