Completed projects

ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО

Всяко дарение, което правите, помага на някой непознат

Всяка наша кампания е ориентирана към групи от хора, които са изпаднали в беда. Бедата може да бъде материална, емоционална, финансова или екологична. Истината е, че всички сме изпадали в беда - било емоционална, било здравословна или материална. Точно тогава, в този миг, подадената ръка е по-ценна от всичко. Нека подадем ръка на някой, когото не познаваме. Някой, чиято надежда сте именно вие.

реализирани

0

Дарени от вас до момента

Реализирани проекти и каузи