Даряване на средства

You can make a donation on this way:

Bank account in Bulgarian lev:

ФОНДАЦИЯ "НАПРАВИ ДОБРО ЗА НЯКОЙ НЕПОЗНАТ"

ПроКредит Банк ЕАД
BG76PRCB92301050778201
BICCODE: PRCBBGSF

Want to get involved in our volunteer program or specific cause? Do it now!
Fill out the contact form and we will get back to you with more information.

Become a volunteer

  Дарителство по ведомост

  Дарителството по ведомост - бърз и удобен начин за служителите на всяка фирма да даряват ежемесечно малка сума директно от заплатата си. С дарителството по ведомост работодател и служители могат да подкрепят заедно съвсем реално обща кауза!

  С механизма за дарителство по ведомост можете да помагате на десетки, понякога стотици хора в нужда. Даритеството по ведомост за тях означава редовни и прогнозируеми приходи, с които те биха могли да планират основните си ежедневни нужди.

  Даряване зад граница

  Фондация "Направи добро за непознат" дава възможност на всеки желаещ да направи своето дарение, независимо че се намира извън пределите на България. Ако се намирате в чужбина,  трябва да се свържете с нас, за да уточним начина, по който желае да стане това. Ако в станата, в която се намирате, данъчните облекчения са значителни, ние можем да ви помогнем да представите този фактор в мотивите си за избор на Българска кауза. 

  Pro bono професионалисти

  Фондация "Направи добро за непознат" посредничи между фирмени служители и експерти в различни области, които желаят да дарят своите професионални услуги за обществен интерес. От такива услуги често имат нужда различни социални организации и публични институции, които не могат да си позволят квалифицирана професионална помощ.

  Pro bono специалисти, които работят в полза на обществения интерес във фондация "Направи добро за непознат" - юристи, икономисти, архитекти, проектанти, преводачи, рекламни специалисти и журналисти. Ако вие имате желание да станете pro bono специалист към фондация "Направи добро за непознат", свържете се с нас!