Causes

  1. (Български) Капачка тук пусни, на децата помогни

    „Капачка тук пусни и на децата помогни“ ще събира пластмасови капачки за предаване за рециклиране и събиране на средства за децата при Еквилибриум Снц и каузите на Капачки за Бъдеще!
    0.00 лв. donated
  2. Arrange Food

    Дом за стари хора "Възраждане" има необходимост от помощта на всички ни.
    0.00 лв. donated