Даряване на вещи и техника

Как да дарим вещи и техника

ДРЕХИ И ОБУВКИ

Дрехите, които искате да дарите, трябва да бъдат чисти, незахабени или скъсани. Обувките, също така, трябва да бъдат нови или с леки следи от употреба, както и внимателно почистени, преди да бъдат дарени.

ТЕХНИКА

Всички електро-уреди, които бихте искали да дарите, трябва да са напълно изправни! Неработещи части или неактивни функции не се допускат. Допуска се уредите да бъдат с леки следи от употреба, но да бъдат щателно почистени. За голямо улеснение на всички, ви молим преди да дарите уреда, той да е минал профилактичен преглед от специалист. При наличието на такъв, ви молим да носите декларация/гаранционна карта от сервиза.

Каузи, в които може да помогнете

  1. Помощ за ДСХ "Възраждане", Русе

    Дом за стари хора "Възраждане" има необходимост от помощта на всички ни.
    0.00 лв. дарени