Ползи от корпоративното дарителство

КОРПОРАТИВНО ДАРИТЕЛСТВО

Корпоративната социална отговорност вече става задължителна черта в характера на всяка компания. За хората е от все по-голяма важност фирмите, чиито продукти или услуги избират, да извършват обществено-полезни дейности, освен тази да печелят средства и да разкриват работни места. Дали и какви точно ще бъдат тези ангажименти? Как те да бъдат управлявани, за да има реална полза както за обществото, така и за развитието на компанията-дарител и нейните служители? Дали и до колко ангажиментите са важни и значими - това зависи от избора на всяка фирма под каква форма и на кого ще помага.

"Направи добро за непознат" оказва помощ на фирми и компании в избора на конкретна ангажираност в социални и еко каузи, адекватни на тяхната сфера на работа, служители, фирмени цели. Наша основна задача е да свързваме подходящите дарители с нуждаещите се групи от хора, за да създадем рационални и ефективни кампании. 

Надеждни получатели на дарения

"Направи добро за непознат" предлага различни каузи и кампании, в които могат да се включи всяка фирма или организация. Работим с голям брой социални заведения, както за деца и младежи, така и за възрастни хора и хора със специални потребности. В зависимост от предпочитанията на вашата компания, можем да ви насочим към конкретно социално заведение или организация с нестопанска цел. Нещо повече - за тези компании, които нямат конкретни предпочитания, но има тема, която искат да подкрепят, сме създали т.нар. "фондове".

Ангажиране на служителите

Приобщаването на служителите към каузи с идеална цел, социално-отговорни програми, дарителство или доброволчество прави екипа на всяка компания по-сплотен и значим. Именно защото когато корпоративната социална отговорност се превърне в лична социална ангажираност, мотивацията за работа се повишава, а работната атмосфера в офиса/предприяето става по-сплотена и приятелска.

Корпоративно доброволчество

Имаме възможност да организираме доброволчески дни по желание на компаниите – от подбор на домакини и дейности, до цялостен план на събитието. Отворени сме за реализиране на разнообразни тийм-билдинг дни с кауза.

Особено подходящи са пролетните месеци за организиране на еко-кампании с цел сплотяване на екипа. След такива дни за компанията, фондация "Направи добро за непознат" издава сертификати за дарение на всеки служител "Аз дарих своя труд за..."

Каузи, към които може да се включите

  1. Капачка тук пусни, на децата помогни

    „Капачка тук пусни и на децата помогни“ ще събира пластмасови капачки за предаване за рециклиране и събиране на средства за децата при Еквилибриум Снц и каузите на Капачки за Бъдеще!
    0.00 лв. дарени
  2. Помощ за ДСХ "Възраждане", Русе

    Дом за стари хора "Възраждане" има необходимост от помощта на всички ни.
    0.00 лв. дарени

Фирми партньори

за дарителите

Общи условия

Документите, които издава Фондация “Направи добро за непознат“, процедурата по даряване; Видове данъчни облекчения, Ограничения и допълнителна информация – законови рамки и друга важна информация